نوار تیپ بغل دوخت

مشخصات هیدرولیکی نوار تیپ پلاک دار : – میزان خروجی آب قطره چکان ها را می توان بر اساس منحنی آبدهی با تغییر فشار تنظیم نمود. – در زمین های مسطح و به صورت مستقیم تا طول 120 متر قابل نصب و استفاده بوده و اختلاف آبدهی قطره چکان اول و آخر کمتر ناچیز است

الف ) ایستگاه کنترل مرکزی : – فیلتر هیدروسیکلون : فیلتری برای جدا کردن شن و ماسه معلق در آب بوده که در صورت استفاده از استخر یا حوضچه ترسیب نیاز به این فیلتر نیست. – فیلتر شنی : در آب هایی با مقدار قابل توجه ذرات معلق رس ، لای ، ذرات معلق مواد آلی و جلبک استفاده از فیلتر شنی ضروری می باشد. – تانک کود : کود مورد نیاز سیستم را در آب حل کرده و از طریق تانک کود به داخل سیستم تزریق و به ریشه گیاه می رسد. حتما باید قبل از فیلتر دیسکی نصب شود. – فیلتر دیسکی : آخرین و حساس ترین فیلتر ایستگاه مرکزی بوده که با مش 80 تا 140 ریزترین ذرات معلق در آب را فیلتر می کند.
ب ) لوله های اصلی و فرعی : برای انتقال آب از ایستگاه مرکزی به لاترال سیستم ، از لوله های اصلی و لوله های فرعی یا منیفلد از جنس پلی اتیلن استفاده می گردد. برای مشخص کردن قطر لوله پارامترهای میزان آب خروجی ، طول مسیر و افت فشار مجاز در طول لوله تاثیر گذار هستند

  • مراحل نصب و بهره برداری نوار تیپ : الف ) پهن کردن نوار تیپ : 1- روش مکانیزه : استفاده از دستگاه تیپ پهن کن که دنباله دستگاه بذر کار اتوماتیک نصب می شود. 2- روش غیر مکانیزه : پهن کردن تیپ بصورت دستی و در امتداد خط کاشت ب ) نصب کردن : در ابتدا سوراخ کردن لوله مانیفلد با مته و سپس کارگذاری واشر و شیر انشعاب 16 ، حال لوله 16 را به شیر انشعاب و نوار تیپ پلاک دار را از طریق رابط به لوله 16 متصل می کنیم. در صورت نیاز به کنترل فشار می توان فشارسنج را قبل از اتصال تیپ و روی لوله 16 نصب کرد. ج ) بهره برداری : – باز کردن انتهای تیپ به منظور شستشوی داخل تیپ – تنظیم فشار ورودی لاترال روی 8/0 تا یک اتمسفر – باز کردن انتهای نوار تیپ هر دو هفته یکبار جهت خروج ذرات شناور – جمع آوری تیپ در انتهای فصل کشت با دستگاه تیپ جمع کن
    6- الزامات نگهداری از سیستم آبیاری : الف ) اقدامات قبل از شروع فصل آبیاری : – کنترل پمپ و ایستگاه پمپاژ – اطمینان از سالم بودن کابلها و تابلوهای برق – کنترل و تمیز کردن فیلتر شنی و دیسکی – کنترل لوله های اصلی – نیمه اصلی و مانیفلد ها – کنترل شیرفلکه و رایزرها ب) اقدامات در فصل آبیاری : – کنترل ایستگاه کنترل مرکزی هر دو روز یکبار – شستشوی مخزن فیلتر هیدروسیکلون – تخلیه معکوس فیلتر شنی و تعویض سیلیس هر دو روز یکبار – اطمینان از پاره نبودن فیلتر توری – تخلیه معکوس فیلتر دیسکی ج ) اقدامات لازم در فصل استراحت : – باز کردن شیرهای فیلتراسیون و تانک کود – شستشوی فیلتراسیون – روغن کاری و گریس کاری سیستم
    7 – توصیه های فنی : – در هنگام پهن کردن نوار، حتما منافذ قطره چکان ها به سمت بالا باشد. – حداقل مش فیلتراسیون مورد استفاده برای جلوگیری از گرفتگی 120 می باشد. – از کشیدن نوار تیپ برروی زمین که باعث خراشیدگی و ایجاد سوراخ میشود، جلوگیری شود. – فشار کاری مناسب سیستم 8/0 تا یک اتمسفر می باشد. – شستشوی خطوط اصلی و نیمه اصلی قبل از شروع فصل کشت – حداقل هر یک ماه یکبار لوله های فرعی تخلیه و شستشو شود. – در سیستم آبیاری حتما از فیلترهای سیکلون ، شنی و دیسکی استفاده شود. – شستشوی نوار تیپ بعد از هر دو نوبت آبیاری جهت خروج ذرات رسوب شده با باز کردن انتهای نوار تیپ – سه عامل اصلی باعث گرفتگی قطره چکان ها میشود که برای هر یک نیاز به فیلتر خاصی است و نباید فقط به استفاده از فیلتر دیسکی اکتفا کرد. – برای کنترل و شستشوی سیستم در ورودی و خروجی فیلتراسیون فشارسنج نصب میشود. در صورتیکه اختلاف فشار دو فشار سنج به 3 تا 4 متر رسید، شستشوی فیلتر انجام شود. – تعویض سیلیس فیلتر شنی هر دو سال یکبار صورت گیرد. – کنترل دو روز یکبار فیلترهای سیکلون ، شنی و دیسکی انجام شود. – در صورت وجود روغن در آب از مایع ظرفشویی برای شستشوی فیلتر دیسکی استفاده شود. – در صورت استفاده از تانک کود ، بعد از فیلتر شنی و قبل از فیلتر دیسکی نصب گردد. – هیچگونه کود فسفری یا سموم فسفردار در تانک کود ریخته نشود. – کود های ازته را در آب حل کرده و پس از ته نشین شدن مورد استفاده قرار گیرد. – کود های میکرو در ظرفی جداگانه محلول و سپس در تانک کود ریخته شود. – درباره غلظت کود مورد استفاده در تانک کود حتما با کارشناسان فنی شرکت تماس بگیرید. – بعد از کود دهی تانک کود شستشو و تخلیه گردد. – عدم استفاده از کود های غیر قابل حل یا محلول هایی که منجر به رسوب گذاری در سیستم می شود. – استفاده از شیرهای تخلیه هوا جهت تخلیه هوا ضروری است. – آبیاری سطحی عمیق درانتهای فصل کشت جهت خروج نمک از منطقه ریشه – در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در ارتباط با نحوه کاربرد نوار های آبیاری با بخش فنی شرکت تماس بگیرید.