نوار تیپ بغل دوخت

مشخصات هیدرولیکی نوار تیپ پلاک دار : – میزان خروجی آب قطره چکان ها را می توان بر اساس...

نوار لوله نخ دار

لوله نخ دار کشاورزی از انواع لوله های مصرفی در صنایع کشاورزی میباشد که جهت آبیاری در زمینها و...

درباره لوله های تاشو بارانی بیشتر بدانیم!

شركت البرز پلیمر جی، علاوه بر تولید نوارتیپ و لوله های نخدار ، لوله های تاشو ی سوراخ دار...